Θέση:

Χρειάζεται ηλιόλουστους ή ημισκιερούς τόπους για να αναπτυχθεί.