Θέση

Η καταλληλότερη θέση για την καλλιέργεια της μελιτζάνας είναι αυτή που έχει αρκετή ηλιοφάνεια και είναι προστατευμένη από ανέμους.