Θέση

Σε ηλιόλουστα, προστατευμένα από τον αέρα σημεία.