Θέση

Καταλληλότερες θέσεις είναι αυτές με πλήρη ηλιοφάνεια και προστατευμένες από ισχυρούς ανέμους, διότι είναι ευαίσθητο φυτό.