Θέση:

Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες θέσεις ή σε ημισκία. Ανθεκτικό στην ατμοσφαιρική ρύπανση.