Θέση:

Επιλέγουμε θέσεις σε ημισκιά και όχι άμεσα στον ήλιο.