Θέση:

Αναπτύσσεται σε ηλιόλουστες θέσεις ή σε ημισκιά. Αντέχει την ατμοσφαιρική ρύπανση.