Θέση:

Οι μίσχανθοι προτιμούν τις ηλιόλουστες θέσεις. Σε περιοχές με ισχυρούς ανέμους προτιμάμε προφυλαγμένες θέσεις για την αποφυγή του πλαγιάσματος.