Θέση:

Προτιμά τις ηλιόλουστες θέσεις. Ανθεκτικό στην αλατότητα και την ατμοσφαιρική ρύπανση.