Θέση

Καταλληλότερες θέσεις ανάλογα με την ποικιλία είναι οι ημισκιερές. Οι ποικιλίες που διαθέτουν λευκά αγκάθια, διαμορφώνονται ωραιότερες σε ηλιόλουστα σημεία.