Θέση:

Προτιμά τις ηλιόλουστες θέσεις. Χρειάζεται πλούσια ηλιοφάνεια για να ανθήσει ικανοποιητικά.