Θέση:

Προτιμά τις ηλιόλουστες θέσεις, αν και μπορεί να αναπτυχθεί και σε ημισκιά.