Θέση:

Επιλέγουμε ηλιόλουστες ή ημισκιερές θέσεις, ανάλογα με την εποχή φύτευσης.