Θέση:

Προτιμά θέσεις απευθείας στον ήλιο ή σε ημισκιά. Σε εξωτερικές φυτεύσεις σε περιοχές με πολύ θερμά καλοκαίρια προτιμάμε την ημισκιά.