Θέση

Προτιμά θέσεις με πλούσια ή μέτρια ηλιοφάνεια. Το χαμηλό του ύψος το καθιστά ανθεκτικό σε δυνατούς ανέμους.