Θέση

Προτιμά σκιερές θέσεις. Το φυτό είναι αρκετά μικρό, οπότε η φύτευση του σε γλάστρα δεν επηρεάζει την ανάπτυξη.