Θέση

Προτιμά θέσεις με αρκετή έκθεση στον ήλιο. Χρειάζεται τεχνητά μέσα στήριξης, όπως τοίχους ή σύρματα.