Θέση:

 Επιλέγουμε ηλιόλουστες θέσεις προφυλαγμένες από ψυχρούς ανέμους.