Θέση:

Αναπτύσσεται τόσο στον ήλιο όσο και σε σκιά, γενικότερα προτιμά τις ηλιόλουστες θέσεις.