Θέση

Καταλληλότερη θέση για τη ρίγανη είναι αυτή με άφθονο ήλιο.