Θέση

Απαιτεί ηλιόλουστες θέσεις. Δεν έχει πρόβλημα με τους ισχυρούς ανέμους.