Θερμοκρασία

Είναι γενικότερα ανθεκτικό φυτό και  αναπτύσσεται με ευκολία στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, προτιμώντας τις θερμότερες.