Θερμοκρασία

Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες, όμως ευαίσθητο στον παγετό. Τον χειμώνα και σε περιοχές που έχουμε συχνής παγετούς το μεταφέρουμε σε προφυλαγμένες θέσεις, ακόμα και αν χρειάζεται εκρίζωση από τον κήπο.