Θερμοκρασία:

Ως ιθαγενές φυτό της Νότιας Αμερικής δεν αρέσκεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.