Θερμοκρασία :

Είναι φυτό ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία. Δεν αντέχει σε θερμοκρασίες κάτω του 0 °C.