Θερμοκρασία

Δεν αντέχει τις χαμηλές θερμοκρασίες και για αυτό το υπέργειο μέρος του φυτού ξεραίνεται το Χειμώνα και αναβλαστάνει την Άνοιξη από τους υπόγειους βλαστούς του. Ξερά φύλλα δεν σημαίνουν ότι το φυτό ξεράθηκε.