Θερμοκρασία

Είναι καλλιέργεια θερμών περιοχών. Ευδοκιμεί όταν η θερμοκρασία εδάφους είναι 12οC και η άριστη είναι από 20-30οC.