Θερμοκρασία

Είναι ανθεκτικό φυτό σε υψηλές θερμοκρασίες.