Θερμοκρασία

Δεν είναι ανθεκτική στο πολύ κρύο και στη πολύ ζέστη. Καταλληλότερες θερμοκρασίες για την ανάπτυξή της είναι από 15-25οC.