Θερμοκρασία

Είναι ανθεκτικό φυτό στην ζέστη. Καταλληλότερες θερμοκρασίες για την ανάπτυξή της είναι από 15-25οC. Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 3οC μπορεί να καταστραφεί.