Θερμοκρασία

Καταλληλότερη θερμοκρασία για την καλλιέργεια της πεπονιάς είναι 18-32οC. Ιδανική θερμοκρασία για την βλάστηση των σπόρων είναι οι 25 οC.