Θερμοκρασία

Καταλληλότερες θερμοκρασίες για την καλλιέργεια είναι 20-28 οC.