Θερμοκρασία

Ανθεκτικό φυτό στο κρύο και στην ξηρασία αντέχει έως τους -7°C.