Θερμοκρασία:

Δεν έχει αντοχές σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C, γι’ αυτό θα πρέπει να φυτεύεται σε περιοχές με ήπιο κλίμα.