Θερμοκρασία

Ανθεκτικό φυτό στο κρύο και στην ζέστη. Αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι -15οC.