Θερμοκρασία:

Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, αφού αντέχει σε ακραίες διακυμάνσεις  της θερμοκρασίας  από -20οC έως 40οC.