Θερμοκρασία

Καταλληλότερη  θερμοκρασία για την σωστή ανάπτυξη της πιπεριάς είναι 16-24οC. Κάτω από 16οC το φυτό μπορεί να καταστραφεί ολοκληρωτικά. Τις βραδινές ώρες η θερμοκρασία δεν πρέπει να κατεβαίνει κάτω από 12οC.