Θερμοκρασία

Ευδοκιμεί σε ήπια κλίματα, είναι ευαίσθητη στο κρύο και σε θερμοκρασίες κάτω του 0οC, πέφτουν τα φύλλα της.