Θερμοκρασία

Καταλληλότερη θερμοκρασία για την ανάπτυξή του είναι περίπου οι 17οC. Του αρέσει ο ήπιος χειμώνας και μπορεί να ζήσει σε όλα τα κλίματα.