Θερμοκρασία

Ανάλογα με την ποικιλία έχουν αντοχή στη ζέστη ,ενώ όταν η θερμοκρασία είναι κοντά στους 0°C, παθαίνουν ζημιές.