Θερμοκρασία:

Πολύ ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες και εφόσον διατηρείται η υγρασία στο έδαφος του δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ούτε με τις υψηλές.