Θερμοκρασία:

Εξαιρετικά ανθεκτική σε χαμηλές θερμοκρασίες, μόνο ο έντονος, παρατεταμένος παγετός μπορεί να της προκαλέσει ζημιές τον χειμώνα. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και με τις υψηλές θερμοκρασίες.