Θερμοκρασία:

Είναι εξαιρετικά ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες , επιβιώνοντας σε θερμοκρασίες κάτω των -20°C. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι μειώνουν την ανθοφορία της.