Θερμοκρασία:

Ο μίσχανθος είναι ένα φυτό των θερμών κλιμάτων και δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα με τις υψηλές θερμοκρασίες, εφόσον διατηρείται η επιθυμητή υγρασία. Είναι σχετικά ευαίσθητο στον παγετό, με θερμοκρασίες κάτω των -5 °C να καταστρέφουν την νεαρή βλάστηση. Παρόλα αυτά το φυτό μπορεί να επιβιώσει σε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, ανεξάρτητα από την αναστολή της νεαρής βλάστησης. Συγκεκριμένα, ορισμένες  ποικιλίες του M.sinensis  αντέχουν μέχρι και τους -15 °C με -20 °C.