Θερμοκρασία:

Πολύ ανθεκτικό σε κάθε εύρος θερμοκρασιών εφόσον διατηρούνται οι συνθήκες υγρασίας που απαιτεί. Εάν έχει αναπτυχθεί σωστά ακόμα και σε περίπτωση που καταστραφεί θα αναβλαστήσει  την Άνοιξη.