Θερμοκρασία:

Είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες και σε ήπιο παγετό μέχρι τους -5 με -10 C°.