Θερμοκρασία:

Είναι πολύ ανθεκτικό φυτό σε χαμηλές θερμοκρασίες, ικανό να αντιστέκεται σε ψύχος έως – 50°C. Από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί σε μια περιοχή μπορεί να αντέξει και σε έντονη ζέστη και συνθήκες ξηρασίας.