Θερμοκρασία

Οι ιδανικές θερμοκρασίες για την ανάπτυξη των φυτών είναι 21 – 26°C. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες δυσχεραίνεται η ανάπτυξη του φυτού. Θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 32°C διακόπτουν το σχηματισμό καρπών.