Θερμοκρασία:

Προτιμά ξηρές περιοχές με ήπιο κλίμα.