Θερμοκρασία:

Η μπάμια είναι  φυτό θερμής ημέρας και ευδοκιμεί στις υψηλές θερμοκρασίες. Αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες από 18 έως 35 °C με άριστο εύρος τους 30 – 35 °C . Χάρης στο βαθύ ριζικό  της σύστημα αντέχει την ξηρασία.